151 - Licence rozhodčího

Odesláno dne: 26. 2. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Doplnění řádu rozhodčích o odstavec:

4 Licence rozhodčí/ho

Licence je udělena rozhodčí/mu rozhodnutím výboru KAČR po splnění daných podmínek.
Výbor KAČR může udělit licenci rozhodčího KAČR i takovému členu (člence) KAČR, která působí jako rozhodčí agility jiné národní organizace, začleněné do struktury FCI a splňuje podmínku členství v KAČR minimálně 5 let nepřetržitě.

Hlasování:

Pro: Dostál, Slezáková, Mašek, Caldová

Zdržela se: Lerlová

Schváleno.