153 - Zaplacení zálohy na ubytování na MS

Odesláno dne: 25.3. 2015

Odesláno od: Stanislav Mašek

Zaplaceni 50% zálohy na ubytováni reprezentace na MS v Itálii 60 000 Kč.

Hlasování:

Pro: Dostál, Caldová, Lerlová, Mašek

Zdrželi se: Slezáková

Schváleno.