155 - Termín členské schůze

Odesláno dne: 25.4. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Členská schůze se uskuteční 21.11.2015.

Hlasování: všichni pro

Schváleno.