156 - Březí feny na závodech agility

Odesláno dne: 25.4. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Výklad sousloví březí fena na závodech agility:

Podle platných normativů KAČR je start na závodech zakázán "březím
fenám". Toto ustanovení, vycházející z normativu FCI, je určeno
především pro ochranu zvířete.
Fena je březí od okamžiku splynutí spermie s vajíčkem. Ačkoliv je v
počátcích březosti tento stav dostupnými technickými prostředky těžko
zjistitelný (literatura uvádí možnost potvrzení březosti sono vyšetřením
až okolo 20 dne), musí majitel ke své feně přistupovat jako ke březí od
okamžiku jejího nakrytí a nepřipustit její účast na závodech agility.

Hlasování: všichni pro

Schváleno.