157 - Závod porušující normativy KAČR

Odesláno dne: 25.4. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Oprava znění postoje výboru:

Postoj výboru k neoficiálním soutěžím pořádání závodů agility:
Výbor KA ČR považuje za důležité, aby členové KA ČR dodržovali klubové normativy na všech závodech agility, které označují za „závody agility“.
Jako nezbytné vidí posuzování závodů agility delegovaným rozhodčím, což pořadateli ukládá Soutěžní řád.
  • rozhodčí KAČR (resp. FCI) procházejí dlouhodobou a náročnou přípravou, mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti. Jejich roli nelze nahradit a jsou zárukou řádného průběhu závodů. Členové, kteří se bez kvalifikace pokoušejí jako rozhodčí působit, znevažují funkci rozhodčí skutečných a dávají najevo pohrdání s jejich kvalifikací.
  • rozhodčí KAČR (resp. FCI) jsou zvláště u nezkušených a v závodění začínajících týmů zcela nenahraditelní, protože právě takové týmy vyžadují na závodech ten nejcitlivější přístup.

Výbor KAČR vyzývá všechny členy KAČR, aby nejen důsledně dodržovali klubové normativy, ale aby ani svou účastí nepodporovali závody, na kterých není delegován rozhodčí.


Výbor KAČR také znepokojuje současná situace, kdy se začínají množit akce, na kterých pořadatel vědomě nechce ani nemůže dodržet normativy KAČR a přesto do propozic závodu uvádí, že soutěže budou "podle řádu KAČR". Pořadatel tím vědomě uvádí v omyl účastníky závodu a spoléhá na jejich neznalost, zvláště když s agility začínají. Výbor KAČR se pokusí tuto negativní situaci ovlivnit osvětou na webových stránkách KAČR a v tisku.

Hlasování: všichni pro

Schváleno.