163 - Soustředění juniorů

Odesláno dne: 30.4. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Schválení přednášky Heleny Potfajove v rámci soustředění juniorské reprezentace na téma příprava a kondice sportovního psa.
Cena za přednášku bude 3 tis. Kč. Případnou prohlídku psa si budou účastníci hradit individuálně.

Hlasování: všichni pro

Schváleno.