165 - Doplnění rozhodčí na závody č.15077.

Odesláno dne: 18.5. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Souhlas s doplněním rozhodčí Katky Lerlové na posuzování závodu č.15077.

Hlasování:

Pro: Caldová, Mašek, Dostál, Slezáková

Zdržela se: Lerlová

Schváleno.