164 - Neoficiální běhy

Odesláno dne: 4.5. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Pořadatel, který uspořádá oficiální závody s neoficiálními soutěžemi (pro týmy bez VP) může požádat výbor KAČR o dotaci ve výši "zvýšených odvodů" za nečlena KA ČR. Toto opatření má přechodnou dobu planosti - 1 rok od schválení výborem KA.

Doporučení: žádost podává odpovědná osoba poštou nebo emailem na adresu předsedy KAČR, přikládá jako přílohu zprávu rozhodčího-kopii nebo scan.

Hlasování:

Pro: všichni pro

Schváleno.