168 - Výše příspěvku v juniorské reprezentaci

Odesláno dne: 8. 6. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Souhlas s výší příspěvku juniorské reprezentace ve výši 2000,-Kč na prvního psa a 1000,-Kč za psa dalšího.

Hlasování: všichni pro

Schváleno.