176 - Žádost o dotaci

Odesláno dne: 23. 6. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová

Udělení dotace ve výši odvodů ze závodu č. 15028:
III. kolo kvalifikačních závodů pro výběr české reprezentace KAČR, které
se uskutečnily ve dnech 13.-14.6. v Brně.

Hlasování:

Pro: Mašek, Caldová, Dostál, Slezáková

Zdržela se: Lerlová

Schváleno.