178 - Rozpočet EOJ 2015

Odesláno dne: 29. 6. 2015

Odesláno od: Michaela Caldová


výdaje příjmy
nájem areálu 50000
rozhodčí (cesta, posudečné, ubytování) 81000
komise FCI-ubytování 5000
pomocníci (ubytování, strava, odměna) 72000
trika -pomocníci,rozhodčí 33000
strava rozhodčí+realizační tým 18000
režie-administrativa 13000
poháry+medaile 31000
katalog 7000
startovní čísla 19200
upomínkové předměty 8000
oplocení+WC 25000
veterinář 3000
časomíra 10000
doprava překážek 7400
pronájem stánku
3000
startovné
360000
dotace ČMKU
20000
celkem 382600 383000

Hlasování: Všichni pro

Schváleno.