180 - Výklad řádu rozhodčích - Bod 4. Licence rozhodčího

Odesláno dne: 20. 7. 2015

Odesláno od: Petr Dostál

Pokud se rozhodčí R1 nebo R2 stal v souladu s bodem 4.5. Řádu rozhodčích KAČR znovu rozhodčím R3, platí pro opětovné získání licence R2 a R1 znovu stejné podmínky jako v bodech 4.2. a 4.3. uvedeného řádu. Rozhodčí R3 musí tyto podmínky splnit znovu, jakoby byl rozhodčím R3 poprvé.

Komentář k výkladu:

Pro udržení licence rozhodčího R2, R1 jsou dány určité podmínky. Pokud nejsou splněny, stává se rozhodčí vyšší třídy automaticky rozhodčím 3. třídy a musí podmínky pro udělení vyšších tříd splnit znovu. Ne jenom si písemně požádat o udělení licence vyšších tříd z důvodu, že tyto podmínky už kdysi splnil. Pokud by byl bod 4.5. Řádu rozhodčích KAČR takto vyložen, postrádala by celá tato pasáž smysl.

Hlasování:

Pro: Mašek, Caldová, Dostál, Slezáková

Zdržela se: Lerlová

Schváleno.