184 - Koncepce EOJ 2016

Odesláno dne: 15. 10. 2015

Odesláno od: Stanislav Mašek

Souhlas s koncepcí pro EOJ 2016.

Hlasování:

Pro: Mašek, Caldová, Lerlová

Zdržela se: Slezáková

Proti: Dostál

Schváleno.