186 - Program členské schůze

Odesláno dne: 15. 10. 2015

Odesláno od: Stanislav Mašek

Schválení programu členské schůze 2015.

Hlasování: všichni pro

Schváleno.