190 - Odpověď na dotaz člena klubu

Odeslano dne: 25. 11. 2015

Odesláno od: Mašek Stanislav

Odpověď na dotaz člena klubu

Hlasování: všichni pro

Schváleno