201 - Žádost o přidělení možnosti udělovat titul CACAg

Odesláno dne: 2. 3. 2016

Odesláno od: Mašek Stanislav

Žádost o přidělení možnosti udělovat titul CACAg na závodu č. 16186, Dobříš.

Hlasování: Mašek, Slezáková, Dostál, Urbanová - PRO

Zbožínková - zdržela se

Schváleno