205 - Výklad soutěžního řádu k neoficiálním závodům

Odesláno dne: 30. 3. 2016

Odesláno od: Mašek Stanislav

Výklad soutěžního řádu k neoficiálním závodům

Hlasování:

Mašek, Slezáková, Dostál, Urbanová - pro

Zbožínková - zdržela se

Schváleno