211 - Odpověď na dotaz člena klubu

Odesláno dne: 19. 4. 2016

Odesláno od: Mašek Stanislav

Odpověď na dotaz člena klubu

Hlasování:

Mašek, Slezáková, Dostál, Urbanová - pro

Zbožínková - proti

Schváleno