213 - Neoficiální běhy​

Odesláno dne: 5. 5. 2016

Odesláno od: Mašek Stanislav

Pořadatel, který uspořádá neoficiální soutěž dle bodu 2.1.4.3. Soutěžního řádu, které se mohou účastnit i týmy bez VP, může požádat výbor KAČR o dotaci ve výši "zvýšených odvodů" za nečlena KA ČR. Toto opatření má přechodnou dobu platnosti - 1 rok od data schválení výborem KAČR.

Doporučení: Žádost podává odpovědná osoba poštou nebo emailem na adresu předsedy KAČR, přikládá jako přílohu zprávu rozhodčího (kopii nebo scan).

Hlasování: Mašek, Slezáková, Urbanová, Zbožínková - PRO

Dostál - zdržel se

Schváleno