2 - Přeměření psa paní Pomykaczové

Obsah:

  • určení rozhodčích k přeměření – A.Grygar, L.Pánková, A.Diviš

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Petr Rybář, Ivan Vrkoč, Martina Konečná, Antonín Palata, Zdeněk Spolek, Věra Janatová

Hlasovali proti:

Zdrželi se: