4 - Vyhlášení výběrového řízení

Obsah:

 1. Výběrové řízení na pořadatele MR ČR a MRM ČR v agility 2011
  • Klub agility ČR vyhlašuje výběrová řízení na pořadatele Mistrovství republiky dospělých a Mistrovství republiky mládeže pro rok 2011.
  • Termín podání přihlášek: nejpozději do 27. února 2011
  • Základní podmínky: viz příloha č. 1 pro MR a příloha č. 2 pro MRM
  • Nabídky musí obsahovat:
  • popis areálu pro pořádání akce (splnění jednotlivých bodů dle přílohy)
  • rozpočet akce (pronájem areálu, překážek, časomíry , zpracování výsledků, veterinární kontrola, odměna pořádající organizaci, náklady na pomocníky, wc, apod.)
  • jméno odpovědné osoby
  • Klub agility ČR zajistí:
  • rozhodčí
  • poháry a ceny pro umístěné
  • registraci přihlášek a plateb
  • možnost zapůjčit klubovou sadu překážek
  • včasnou platbu nákladů na základě fakturace. Fakturovaná částka může převyšovat rozpočet, pouze pokud bude navýšení schváleno výborem KA ČR
  • technickou pomoc podle dohody
  • Způsob podání nabídek a jejich hodnocení:
  • Nabídky zašlete v zalepené obálce, označené vaším jménem a textem „MR v agility 2011“ nebo „MRM v agility 2011“ na adresu předsedkyně výboru KA ČR (rozumí se tím, že takto označenou obálku vložíte do jiné obálky a teprve tu označíte adresou a pošlete)
  • Do výběru nejvhodnější nabídky budou zařazeny nabídky, které budou splňovat výše uvedené požadavky.
  • Kritéria pro výběr nejlepší nabídky:
  • splnění požadovaných základních podmínek – viz příloha č. 1 a č. 2
  • ekonomická náročnost – podle předloženého rozpočtu
  • Po posouzení a vyhodnocení nabídek bude zveřejněno:
  • seznam osob, které předložily svou nabídku
  • kdo splnil požadované podmínky
  • která nabídka byla vybrána jako nejlepší
  • Výbor klubu agility České republiky si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek, pokud bude její ekonomická náročnost přesahovat možnosti klubu, nebo bude přesvědčen, že nabídka neodpovídá úrovni akce. V tom případě může klub oslovit jiné kluby nebo pořádat akce ve vlastní režii.
  • S vybraným organizátorem akce bude uzavřena písemná dohoda, ve které se organizátor zavazuje akci uspořádat.
Základní podmínky pro pořádání Mistrovství republiky dospělých v agility 2011 termín 10. – 12. 9. 2011 Prostor k umístění dvou parkurů ( 30*50m) a dostatek prostoru okolo, např. fotbalové hřiště Povrch dostatečně kvalitní travnatý (nebo podobný) Dva kompletní parkury (lze doplnit o klubovou sadu) Elektronická časomíra na obou parkurech Personální obsazení pro dva parkury – cca 10 lidí na 1 parkur + další zázemí cca 20 lidí Dostupné elektropřípojky, dostupná pitná voda Ubytování pro organizační tým a rozhodčí v rozsahu asi 20 lidí Nabídka ubytování různého typu pro závodníky a diváky, pokud možno v dosahu pěšky Dostatečná kapacita stravovací Dostatečné hygienické zázemí Prostory pro venčení Dostatečný prostor pro diváky, tribuna výhodou Organizační tým na straně pořadatele (odpovědná osoba) Předložení předběžného rozpočtu Zajištění všech povolení (veterina, místní samospráva, apod.) Základní podmínky pro pořádání Mistrovství republiky mládeže v agility 2011 termín 17. – 18. 9. 2011 Prostor k umístěnístění parkuru (30*50m) a dostatek prostoru okolo, povrch dostatečně kvalitní, travnatý (nebo podobný) Kompletní parkur (lze doplnit o klubovou sadu) Elektronická časomíra Personální obsazení pro parkur – cca 10 lidí další zázemí cca 20 lidí Dostupná přípojka elektro a dostupná pitná voda Ubytování pro organizační tým a rozhodčí v rozsahu asi 10 lidí Nabídka ubytování různého typu pro závodníky a diváky, pokud možno v dosahu pěšky Dostatečná kapacita stravovací Dostatečné hygienické zázemí Prostory pro venčení Dostatečný prostor pro diváky, tribuna výhodou Organizační tým na straně pořadatele (odpovědná osoba) Předložení předběžného rozpočtu Zajištění všech povolení (veterina, místní samospráva, apod.)

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Petr Rybář, Martina Konečná, Antonín Palata, Zdeněk Spolek, Věra Janatová

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Ivan Vrkoč