242 - Změna delegace rozhodčího na závod č. 17047

Odesláno dne: 19. 10. 2016

Odesláno od: Mašek Stanislav

Změna delegace na závod č. 17047. Původně delegovaná rozhodčí Lenka Pánková bude nahrazena Jiřinou Máčkovou z důvodu kolize termínu posuzování v ČR s posuzováním kvalifikačních závodů v Estonsku.

Hlasování: všichni pro

Schváleno