246 - Vyhodnocení podaných nabídek Manažer EOJ

Odesláno dne: 29. 11. 2016

Odesláno od: Mašek Stanislav

Vyhodnocení podaných nabídek Manazer EOJ

Hlasování: Dostál, Mašek, Urbanová - PRO

Slezáková, Zbožínková - zdržela se

Schváleno