8 - Schválení nákladů nad limit plánu schváleného 10.2.

Obsah:

  1. fa-aktualizace účetního software 5 016,-
  2. fa-úprava webu 2010 4 320,-
  3. občerstvení schůze KRK 16.1.2011 441,-
  4. ubytování delegáta FCI 5 800,- cca (222,20 EUR)
  5. cú KRK-Mandová 750,-
  6. DPP 2010-Janatová 10 000,-
  7. servis-software, údržba,instruktáž 2 000,- cca

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Petr Rybář, Ivan Vrkoč, Martina Konečná, Zdeněk Spolek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Antonín Palata