22 - Způsob výběru rozhodčího na MS 2012

Obsah:

Členská schůze dne 22. 1. 2011 přijala toto usnesení : „Členská schůze rozhodla, že o nominaci rozhodčího na MS 2012 rozhodne výbor a všichni rozhodčí“ a výbor KA ČR na jeho základě určil způsob realizace závěrů členské schůze takto: 
Výběr rozhodčího pro MS 2012 proběhne na společném uzavřeném zasedání výboru a všech rozhodčích 30.9.2011 od 18.00 v Měchenicích. Účast na jednání je dobrovolná. výběr rozhodčího bude z kandidátů, kteří splňují podmínky komise agility FCI, a souhlasí se svou nominací. 
Kandidáti mají právo krátce se představit a odpovídat na dotazy přítomných členů výboru a rozhodčích. 
Právo hlasovat mají všichni přítomní členové výboru a rozhodčí, každý má jeden hlas. 
Hlasování proběhne veřejně – hlasující vysloví jméno toho kandidáta, kterému dává hlas. Vybrán bude ten rozhodčí, který obdrží od přítomných nejvyšší počet hlasů Dosáhne-li nejvyššího počtu hlasů více kandidátů, bude se volba opakovat jen z těchto kandidátů; pokud ani pak nebude dosaženo jednoznačného výsledku, rozhodne se losem mezi kandidáty, kteří obdrželi nejvyšší stejný počet hlasů i při opakované volbě.

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Martina Konečná, Antonín Palata, Zdeněk Spolek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: