249 - Delegace rozhodčího na závod č. 16259

Odesláno dne: 15. 12. 2016

Odesláno od: Mašek Stanislav

Delegace rozhodčí, Lenky Pánkové, na závod Vánoční Brno 2016, konané dne 17.12.2016 v KK Zetor Brno. Na tyto závody v řádné lhůtě delegovaná rozhodčí, Veronika Herendy, nemůže jako maďarská rozhodčí podle jejich řádu posoudit za den více než 250 běhů. Jelikož výše uvedený závod přesahuje tento počet běhů, bylo zažádáno o dodatečnou delegaci další rozhodčí, Lenky Pánkové.

Hlasování: všichni pro

Schváleno