40 - Směrnice 8/11

Obsah:

Zveřejňování infromací na internetových www stránkách Klubu agility České republiky.

 • Internetové stránky Klubu agility České republiky (dále jen KA ČR) slouží výboru KA ČR k informování členů KA ČR, prezentaci činnosti a akcí KA ČR a propagaci agility.
 • Zveřejňované informace musí být v souladu se zákonem na ochranu osobních informací, nesmí porušovat žádné klubové normativy, nesmí obsahovat hanlivé ani urážlivé formulace. Za věrohodnost a správnost informací v příspěvku odpovídá autor.
 • Formát příspěvků, dodaných členy výboru ke zveřejnění na internetových stránkách:
  • prostý text (txt) a případné obrázky zvlášť s uvedením jejich přesného umístění v textu
  • dokument textového editoru (Libre Office, Open Office, Microsoft Office)
  • dokument html (htm, html), avšak nikoliv generovaný WYSIWYG editorem

Dokumenty před zveřejněním projdou základní jazykovou korekturou a na stránkách bude uvedeno jméno člena výboru, který příspěvek dodal.

 1. Reklama může být zveřejněna na www stránkách KA ČR (zveřejněním se rozumí umístění dodaného grafického loga velikosti maximálně 170 x 170 pixelů s proklikem na stránky, kterých se reklama týká) po zaplacení poplatku v následující výši:
  • 2000,- Kč/rok v případě člena klubu, který je výrobcem či prodejcem inzerované věci či poskytovatelem inzerované služby a vystupuje jako osoba samostatně výdělečně činná
  • 5000,- Kč/rok v případě firemní reklamy.
Uvedené poplatky se netýkají zveřejňování reklamy sponzorů KA ČR, tato oblast bude v konkrétních případech ošetřena vždy samostatně. Odpovědným za dodržení této směrnice je stanoven Antonín Palata. V nejasných nebo sporných případech bude materiál, který by měl být zveřejněn, předložen ke schválení členům výboru KA ČR.

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Martina Konečná, Antonín Palata

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Ivan Vrkoč, Zdeněk Spolek