266 - Odvolání člena proti přeřazení psa do jiné kategorie

Odesláno dne: 7. 6. 2017

Odesláno od: Mašek Stanislav

Odvolání

Odpověď

Hlasování: Dostál, Mašek, Slezáková - PRO

Zbožínková - PROTI

Urbanová - zdržela se

Schváleno