267 - Žádost ČMKU

Odesláno dne: 7. 6. 2017

Odesláno od: Mašek Stanislav

Výbor projednal telefonickou žádost sekretariátu ČMKU o zkrácení lhůty nutné k zařazení závodu do termínového kalendáře KAČR. Jedná se o závod č. 17235, JUNIOR OPEN ČMKU, který chtějí spolupořádat dne 18. 6. 2017. Žádost o zařazení do termínového kalendáře dle bodu 3.1 Soutěžního řádu byla prostřednictvím osoby odpovědné za závod zadána s týdenním zpožděním. Výbor pro výše uvedený závod zkracuje lhůtu z 21 dnů na 14 dnů.

Hlasování: Dostál, Mašek, Slezáková, Urbanová - PRO

Zbožínková - zdržela se

Schváleno