42 - Stanovení termínu členské schůze

Obsah:
Termín členské schůze Klubu agility České republiky se stanovuje na 11. 2. 2012

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Martina Konečná, Antonín Palata, Zdeněk Spolek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Ivan Vrkoč