273 - Žádost o dotace při pořádání neoficiálních soutěží dle bodu 2.1.4.3. Soutěžního řádu

Odesláno dne: 17. 9. 2017

Odesláno od: Mašek Stanislav

Pořadatel, který uspořádá neoficiální soutěž dle bodu 2.1.4.3. Soutěžního řádu, které se mohou účastnit i týmy bez VP, může požádat výbor KAČR o dotaci ve výši "zvýšených odvodů" za nečlena KA ČR. Toto opatření je platné a účinné od data schválení výborem KAČR až do doby schválení a nahrazení novějším opatřením.

Doporučení: Žádost podává odpovědná osoba poštou nebo emailem na adresu předsedy KAČR a přikládá jako přílohu zprávu rozhodčího (kopii nebo scan).

Hlasování: všichni pro

Schváleno