275 - Odpověď na dotaz člena Klubu

Odesláno dne: 17. 9. 2017

Odesláno od: Mašek Stanislav

Odpověď na dotaz člena Klubu

Hlasování: všichni pro

Schváleno