44 - Zrušení smlouvy s Czech Press Group a. s.

Obsah:
Odstoupení od smlouvy s Czech Press Group a. s. o odběru časopisu Psí sporty ke dni 31.1.2012 
Text výpovědi bude zformulován v souladu s s článkem IV. bodem 1 smlouvy. 

Zdůvodnění: 
- časopis Psí sporty neplní funkci klubového zpravodaje ani ji plnit nemůže 
- agenda kolem odběru časopisu je zatížena velkým množstvím administrativy 
- obsah časopisu Psí sporty není vždy v souladu s cíli a normativy KA ČR 
- odběr časopisu si v případě zájmu mohou zajistit členové jednoduše sami přímo v redakci

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Martina Konečná, Antonín Palata, Zdeněk Spolek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Ivan Vrkoč