291 - Žádost člena o dotaci k závodu č. 17024

Odesláno dne: 5. 12. 2017

Odesláno od: Mašek Stanislav

Vážený pane předsedo, tímto v návaznosti na per rollam č. 273 - Neoficiální běhy žádám výbor o dotaci ve výši rozdílu mezi odvodem nečlena klubu a člena klubu v rámci neoficiální soutěže pro týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii 1. Neoficiální soutěž agility pod č. 17024 proběhla dne 25.11.2017 ve Skalách u Rýmařova. Soutěž byla posuzována delegovanou rozhodčí paní Lenkou Pánkovou. Celkem v neoficiální soutěži startovalo 8 týmů týmů, z toho 2 týmy, kde je psovod členem KAČR, a 6 týmů, kde není psovod členem KAČR. Výše odvodu za nečleny činí tedy celkem 600 ,- Kč. Tímto laskavě žádám KAČR o dotaci ve výši 480 ,- Kč. Odvody budou převedeny na účet klubu po posouzení mé žádosti. Zpráva rozhodčího ze závodu je přiložena.

Děkuji.

Olga Havlíčková

předseda Spolku Fun4Dogs

Zpráva rozhodčího

Hlasování: všichni pro

Schváleno