292 - Vyhodnocení nabídek na Manažera EOJ

Odesláno dne: 17.12.2017

Odeslání od: Mašek Stanislav

Vyhodnoceni podaných nabídek na Manažera EOJ

Hlasování : Mašek, Zbožínková, Svobodová - PRO,

Slezáková, Čekajle - ZDRŽELI SE

Schváleno