47 - Výběrové řízení na uspořádání Mistrovství republiky v agility 2012

Obsah:

Termín : 9. - 11. 11. 2012

Předpokládaná účast 200 závodníků

Základní podmínky

 • hala s kapacitou alespoň 300 diváků
 • dostatečná plocha pro parkur – nejméně 22 x 50 m, povrch plochy parkuru - neklouzavý koberec, tartan, umělá tráva, písek apod. 
 • kompletní sada překážek odpovídající pravidlům FCI
 • elektronická časomíra
 • vhodné ohraničení parkuru
 • zajištění zpracování výsledků
 • pořadatelský sbor v rozsahu alespoň 20 osob
 • základní hygienické zázemí
 • dostatečné parkovací plochy v okolí haly
 • dostatečné ubytovací kapacity v okolí
 • zajištění občerstvení
 • jmenování odpovědné osoby na straně pořadatele

Výbor KA ČR se zavazuje

 • zajistit financování podle schváleného rozpočtu nákladů
 • zabezpečit technickou pomoc podle dohody

Písemná nabídka na pořádání akce musí obsahovat stručný popis splnění podmínek a návrh rozpočtu akce. Zašlete doporučeně na adresu Stanislav Mašek, K lesu 774/27, 142 00 Praha 4.

Uzávěrka podání nabídek je 15.3.2012.

Do výběru nejlepší nabídky budou zařazeny ty, které budou splňovat výše uvedené požadavky 
Vyhodnocení provede komise, sestavená ze členů výboru KA ČR . Komise nejprve zkontroluje splnění všech požadovaných kriterií a vyřadí nevyhovující nabídky.

O celém průběhu výběru bude sepsán protokol.

Zveřejněna bude tabulka, ve které bude uveden pořadatel a pořadí úspěšnosti nabídky, včetně uchazečů, jejichž nabídky nebyly přijaty a důvod jejich nepřijetí.

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Martina Konečná, Antonín Palata, Zdeněk Spolek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Ivan Vrkoč