48 - Koncepce juniorské reprezentace 2012

Obsah:
 Koncepce juniorské reprezentace pro rok 2012

 

Základní informace

Výběr reprezentantů je určen pro Junior European Open 2012, který se koná 13. – 15. července v Rakouském Pinkafelduhttp://www.eojunior2012.at

 

Kvalifikační závody

5. – 6. 5. 2012                cvičiště KK Kyje, Praha 
rozhodčí: A. Glöcknerová , druhý rozhodčí dle potřeby

Po oba dny proběhnou dva běhy aglity, jeden běh jumping a v případě dostatku času sekvence. Pro závodníky není povinné účastnit se všech běhů. Některé parkury mohou být společné pro kategorii dětí a juniorů. V závislosti na počtu účastníků může být stanoveno, že sekvenci poběží pouze část účastníků a to podle výsledků z předem určeného běhu.Program bude upřesněn v propozicích kvalifikačního závodu.
Kvalifikační kritériaDo kvalifikace se může přihlásit každý závodník, který má buď české občanství nebo trvalý pobyt v České republice, je členem KA ČR a splňuje podmínky příslušné věkové kategorie.  Kvalifikace je otevřená pro psy s průkazem původu i bez průkazu původu.Děti              kategorie pod 15 let (ročník narození 1998 a mladší) výkonnostní limit - 3 x splněná zkouška A1 nebo jedna jakákoliv vyšší, s hodnocením V, VD nebo D do dne konání kvalifikačních závodůJunioři           kategorie od 15-ti do 18-ti let (ročník narození 1994 – 1997 včetně)výkonnostní limit - 3 x splněná zkouška  A1 s hodnocením V nebo jedna jakákoliv vyšší do dne konání kvalifikačních závodů
Realizační tým pro rok 2012 
Manager juniorské reprezentace: Renata Mandová      Asistent managera: Andrea PísaříkováOrganizační zabezpečení kvalifikačního závodu: OSA HloubětínAsistent pro kvalifikační závod: Veronika BrunhoferováTrenér pro soustředění: Martina VaškebováDoprovod pro samotný výjezd bude upřesněn.
Přihlášky, startovné, prohlášení Každý, kdo se chce účastnit kvalifikace, musí:- nejpozději do 23. 4. 2012 zaslat přihlášku. Přihlašování bude možné přes kacr.info, případně poštou na adresu: Renata Mandová, V Osikách 6, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, nebo e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - zaplatit do 23. 4. 2012 startovné ve výši 350 Kč na účet klubu agility ČR dle propozic.Psovod (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce) se zasláním přihlášky zavazuje, že v případě konečné nominace do reprezentace ČR uhradí určenou výši nákladů za účast na výjezdu juniorské reprezentace 2012 stanovenou výborem. Tato částka nepřesáhne 3.000 Kč. 
Tento poplatek je možno nahradit po individuální domluvě sponzorstvím pro KA ČR v částce min. 4 000 Kč.
Přihláška a propozice budou k dispozici na internetových stránkách KA ČR. Na přihlášky odeslané po termínu nebude brán zřetel.
VyhodnocováníPro potřeby kvalifikace budou započítávány výsledky ze všech kvalifikačních běhů.V bězích agility a jumping závodníci získají body podle následujícího klíče: 

Pořadí Počet bodů
1. 10
2. 8
3. 6
4. 4
všichni od 5. místa s hodnocením výborně 2

 Za sekvenci budou uděleny následující body: 

Pořadí Počet bodů
1. 5
2. 3
3. 2

 Body získávají jen ti závodníci, kteří doběhnou s max. 10ti trestnými body.Standardní čas se určuje podle času nejrychlejšího závodníka násobeného koeficientem 1,1. Minimální postupová rychlost bude použita dle řádu agility – pro jumping 3,5 m/s, pro aglity 3,0 m/sBodové hodnocení bude zvlášť pro kategorii dětí a pro kategorii juniorů.Nominováni budou závodníci dle počtu bodů – 4 nejlepší týmy v každé kategorii. Tým může být nahrazen týmem z jiné velikostní kategorie s lepším dosaženým bodovým ziskem, pokud je v dané kategorii méně než 8 účastníků nebo pokud tým získá méně než polovinu počtu bodů, kterou získal první umístěný tým v téže kategorii.O dalších týmech a případných náhradnících rozhoduje realizační tým dle prokázaných výsledků.V případě rovnosti bodů rozhodne výsledek z předem určeného běhu.Při kvalifikačních závodech bude striktně dodržován Řád agility, Soutěžní řád a Řád ÚKOZ. Hrubé zacházení se psem má za následek vyloučení závodníka z kvalifikačních závodů a anulování jeho výsledků.Po kvalifikačních závodech budou na internetových stránkách KA ČR zveřejněny úplné výsledky všech započítávaných kvalifikačních běhů a body dosažené v kvalifikačním závodě.Předpokládaný počet nominovaných je 28 týmů. Může být změněno na základě výsledků QZJ.Nominaci reprezentantů schválí výbor KAČR.
Soustředění reprezentace:9. – 10. června 2012 proběhne víkendové soustředění pod vedením úspěšné české reprezentantky Martiny Vaškebové.Soustředění je pro nominované týmy povinné a neúčast může být důvodem k vyloučení z reprezentace.Místo konání: Brno – psí škola Na ostrověCena za soustředění nepřesáhne 500 Kč za týmUbytování možné na cvičišti ve stanech, další možnosti budou upřesněny v propozicích.Soustředění bude zaměřeno na slabá místa dle výkonů na QZ a stmelování kolektivu.
Zabezpečení výjezdu na EOJ 2012Doprava autobusem, sraz v Praze a Brně, po dohodě možnost přistoupit cestou (trasa Praha-Brno-Mikulov).  Ubytování a stravování bude upřesněno po konzultaci s pořadatelem.

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: