50 - Doplnění směrnice 1/12

Obsah:
 Směrnice 1/12 se doplňuje posledním odstavcem: 

  •  Platbu pořadatel provede do stanoveného termínu (do 10 dní po skončení závodu) na účet Klubu agility České republiky (dále jen KAČR) pod variabilním symbolem ve tvaru 9999XXXXXX, kde XXXXXX je šesticiferné číslo závodu podle termínového kalendáře.

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Jitka Maroušková