302 - Používání e-mailů v KAČR

Odesláno dne: 27.2.2018

Odesláno od: Mašek Stanislav

Návrh A)

Navrhuji aby tzv. klubové e-mailové adresy jednotlivých členů výboru a krk byly zřízeny a používány dle potřeby a rozhodnutí jednotlivých členů výboru, popř. KRK. Žádné další obecné e-mailové adresy pro KAČR nebudou prozatím zřizovány.

Standa Mašek

Návrh B)

Členové výboru budou mít zřízený email ve formátu jmeno.prijmeni@klubagility.cz.

Kromě jmenovitých emailů budou vytvořeny následující obecné e-maily:

- vybor@klubagility.cz pro maily určené všem členům výboru,

- rozhodci@klubagility.cz pro členy komise rozhodčích

- krk@klubagility.cz pro členy Kontrolní a revizní komise.

- clenstvi@klubagility.cz pro informace o členských příspěvcích a zasílání přihlášek,

- odvody@klubagility.cz pro komunikaci ohledně odvodů

- admin@klubagility.cz pro webové stránky a databázi kacr.info.

Obecné maily budou vždy adresovány na dva členy výboru, kteří mají danou agendu na starosti, aby byla zajištěna zastupitelnost.

Vilém Čekajle

Hlasování:

návrh A - Mašek, Slezáková - PRO, Čekajle, Svobodová - PROTI, Zbožínková - Zdržela se

návrh B - Čekajle, Svobodová - PRO, Mašek, Slezáková - PROTI, Zbožínková - Zdržela se

Ani jeden návrh nebyl přijat.