311 - Dodatek č.1 ke Koncepci výběru reprezentace IMCA a PAWC pro rok 2018

Odesláno dne: 25. 4. 2018

Odesláno od: Mašek Stanislav

Oficiální a závaznou přihlášku do reprezentace pro jednotlivé reprezentační akce můžou týmy podávat přes elektronický formulář. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 11. 5.2018. Formulář přihlášky bude na webových stránkách KA ČR.

Hlasování: Čekajle, Slezáková, Svobodová, Zbožínková - PRO; Mašek - ZDRŽEL SE

Schváleno