56 - Delegace rozhodčího

Obsah:

Delegace druhého rozhodčího na MRM 2012. Rozhodčí Sascha Grunder ze Švýcarska.

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: