58 - Rozhodčí na KZ EOJ

Obsah:
Z pověření předsedkyně posílám k hlasování: 
Kvalifikační závody mládeže budou posuzovat Petr Dostál a Veronika Vostrá. Navrhuji změnu rozhodčího na kvalifikační závody mládeže z důvodu onemocnění Alice Glöcknerové. Zároveň žádám o výjimku pro posuzování KZJ pro Petra Dostála, jakožto rozhodčího R3, vzhledem k tomu, že žádný z národních a mezinárodních rozhodčích v tomto termínu není volný.

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Jitka Maroušková