59 - Zvýšení nákladů na KZJ v Kyjích

Obsah:
Navýšení nákladů na KZJ v Kyjích o částku 2620 Kč. 
Je to rozdíl v nákladech na Petra Dostála a Alici Glöcknerovou, způsobený větší vzdáleností z místa bydliště.

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: