60 - Žádost

Obsah:
Věc: zveřejnění akce v termínovém kalendáři – žádost o udělení výjimky 

Vzhledem k níže uvedeným důvodům, které byly příčinou nedodržení stanoveného termínu zveřejnění akce v termínovém kalendáři, prosíme výbor KA ČR o udělení výjimky a povolení konání závodu agility, který je jednou z kynologických disciplín 2. Východočeského mistrovství mládeže – Junior Open PKO, jehož garantem je Pardubická krajská organizace ČKS a ZKO Česká Třebová – Javorka. Mistrovství by se mělo konat dne 9. 6. 2012 v České Třebové.
Jelikož jsme se chtěli vyhnout pořádání závodů ve stejný termín, jako tomu bylo bohužel v loňském roce, s Mistrovstvím juniorů ČMKU konané v Lukášově, které se v termínovém kalendáři objevilo před několika dny, proto jsme vyčkávali s uveřejněním naší akce. Dalším důvodem zdržení bylo i zjišťování možného počtu startující mládeže mezi jednotlivými organizacemi, aby se závod agility mohl vůbec otevřít. 
K 16.5.2012 je přihlášeno 12 dětí. Rozhodčí paní Plíštilová  je domluvena již 3 měsíce před konáním závodu.
 
Předem děkujeme za kladné vyřízení.
 
V Žamberku 16. 5. 2012
 
Ivan Vrkoč – osoba odpovědná za závod

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Stanislav Mašek