61 - Řád rozhodčích

Obsah:
Řád rozhodčích, platný od 1. 6. 2012

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: