336 - Udělení licence rozhodčího R2 pro Evu Svobodovou a Olgu Bazalovou

Odesláno dne: 17.9.2018

odesláno od: Mašek Stanislav

Hlasování: Mašek, Zbožínková, Slezáková, Čekajle - PRO, Svobodová - Zdržela se


Schváleno