339 - Žádost člena o dotaci za závod 18085

Odesláno dne: 9.10.2018

odesláno od: Mašek Stanislav

zadost dotace

zpráva rozhodčího

Hlasování: Mašek, Zbožínková, Slezáková - PRO, Čekajle, Svobodová - Zdrželi se


Schváleno