62 - Řád agility KA ČR

Obsah:
Předmět hlasování: 
Řád agility KA ČR, nahrazující od 1. 7. 2012 dosud platný Řád agility. 
Přechodné opatření k tomuto Řádu platné do 31. 12. 2012 umožňuje používat překážky, které odpovídají Řádu agility, jehož platnost končí 30. 6. 2012. 
Komentář: Nový Řád agility KA ČR je tvořen českým překladem výňatku z platné "Směrnice Mezinárodní kynologické federace pro AGILITY"

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: Jitka Maroušková