346 - Smlouva o spolupráci MS FCI 2022

Odesláno dne: 29. 11. 2018

Odesláno od: Stanislav

Hlasování: Všichni PRO

Schváleno

Byl schválen text Smlouvy o spolupráci mezi Klubem agility České republiky, z. s. a pořadatelkou Michaelou Bakrlíkovou. Smluvní strany se dohodly, že pořadatelka uspořádá svým jménem a na své náklady MS FCI 2022, přičemž Klub agility jí k tomu poskytne potřebnou součinnost. Smlouva upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti při pořádání MS FCI 2022.