64 - Logo klubu

Obsah:
Odsouhlasení nového loga klubu. 
 

 

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: